preload spinner

Outlet

Selvom vi producerer små partier af vores varer, er der altid nogle størrelser tilbage efter sæsonener. Derfor har vi lavet en outlet-del på vores webshop, da der helt sikker er nogle af vores varer, der kan skabe glæde for netop dig.

På denne side af webshoppen kan du gøre et godt køb. Det er nemlig her vi skyder de sidste af de sidste varer afsted tl nedsat pris, som ikke er solgt under forår-, sommer- eller efterårssæsonen. 

I outletten kan du både finde vareprøver, modeller i få størrelser og nogle gange fejlproduktioner eller 2. sortering, hvilket dog er sjældent.