Our video presentation: What do Klitmøller Rig Wear do? (Read in danish or english)

Check also our instagram account!

Så, hvad laver vi hos Klitmøller Rig Wear?

Vi stræber efter at lave de bedste "Designed in Denmark" produkter til dig,. Vi har altid haft fokus på sund fornuft når vi designer og producere produkter altså, fedt look, miljøvenlighed og de holdbare materialer. Vores engagement i at reducere vores CO2-aftryk adskiller vores brand fra andre da vi rent fysisk genanvender noget af det tøj vi laver. Et af vores hovedprodukter, "The Walrus Surfercoat", eksemplificerer dette engagement, da det er designet og udviklet i Danmark dels ved brug af genanvendt plastik samt overskydende materialer (deadstock). Kunder kan efter endt brug returnere frakkerne efter mange års brug til os og få pant for disse. Vi syr så de gamle udtjente frakkerne om til f.eks. tasker. På den måde forlænger vi materialernes levetid betragteligt.

Til vores andre bløde produkter søger vi altid efter den mest holdbare bomuld og gerne genanvendt polyester blandinger. Derudover har vi en politik om at begrænse antallet af varer for at forhindre overproduktion. For eksempel producerer vi kun 400 stykker pr. del pr. farve af vores skjorter.

Vi producerer også surf gear og andre tilbehørs produkter. Især i carbon materialer da det ligger dybt  i vores lange historie at arbejde på at forbedre oplevelsen ved at surfe med gode lette og funktionelle produkter.

Vi er inspireret af den globale surf- og beach kultur samt elementerne og naturen omkring Klitmøller, hvor vores virksomhed blev grundlagt i 1989. Vi skaber alle vores designs her i Danmark, men producerer vores produkter over hele verden og samarbejder med dedikerede mennesker og produktionssites, der prioriterer arbejdsetik og miljø. På den måde kan vi også undgå at flytte råvarer og materialer rundt mellem kontinenterne da vi producere der hvor materialerne til vores tøj og tilbehør har sin oprindelse. 

Vores virksomhed består af lille en gruppe surfere og andre kreative sjæle. Nogen sluttede sig til i 1980'erne og har nu forskellige baggrunde og færdigheder.
I dag har vi en ikke-traditionel struktur, da de fleste af os arbejder online fra forskellige steder rundt om i verden som "surf nomader". Vi mødes 2-3 gange om året for at planlægge det kommende år eller to. I øjeblikket har vi fire personer baseret i Danmark, to freelancere i Kina, en i Indien, en i Tyrkiet, en i Californien, USA, og snart en på Bali, Indonesien. Disse placeringer kan dog ændre sig. Vi kan beskrives som et 100% digitalt surf-modebrand med en freelance-mentalitet. Virksomheden er registreret i Danmark og ejes af grundlæggeren, Christian Taasti, der er ansvarlig for design og produktudvikling. 

Klitmøller og Cold Hawaii har en særlig plads i vores hjerter og i vores produktudviklingsstrategi. Vi tror på, at hvis et produkt kan modstå de barske forhold på denne del af vestkysten året rundt, kan det modstå alt.

Æloha

So what do we do at Klitmøller Rig Wear?

We strive to bring you the best "Designed in Denmark" products with a focus on eco-friendliness and long-lasting materials. Our commitment to reducing our carbon footprint sets our brand apart. One of our main products, "The Walrus Surfercoat," exemplifies this commitment, as it is designed and developed in Denmark using recycled plastic and deadstock. For our other products, we seek out the most durable cotton and recycled polyester. Additionally, we have a policy of limiting quantities to prevent overproduction. For example, we only produce 400 items per style per color for our shirts.

We also produce surf accessories and customize products.

We are inspired by the global surf beach culture and the elements and nature around Klitmøller, where our company was founded in 1989. We conceptualize our designs in Denmark, but produce our products all over the world, working with dedicated people and production sites that prioritize labor ethics and the environment.

Our company is made up of a group of surfers who joined in the 1980s and have diverse backgrounds and skills. Today we have a non-traditional structure, as most of us work online from various locations around the world as "surf nomads." We meet up 2-3 times a year to plan for the coming year or two. Currently, we have four people based in Denmark, two freelancers in China, one in India, one in Turkey, one in California, USA, and soon one in Bali, Indonesia. However, these locations might change. We can be described as a 100% digital surf fashion brand with a freelance mentality. The company is registered in Denmark and is still owned by the founder, Christian Taasti, who is responsible for design and product development.

Klitmøller and Cold Hawaii hold a special place in our product development strategy. We believe that if a product can withstand the rough conditions in these locations all year round, it can withstand anything.

To learn more about our products, follow the links to our social media and website below this video.